Renat AGISHEV'in Web Sitesine Hoş Geldiniz!
   
  Renat AGISHEV'in Web Sitesine Hoş Geldiniz!
  Broşlama Tezgahları
 

Oldukça basit olan broş tezgahlan yatay veya dikey olarak iki gruba ayrılır. Parça tezgahın, tutturma tertibatına bağlarur ve takım genellikle hidrolik bir tertibatla çekilir. Hidrolik tenibatı: motor (1), pompa (2), dağıtım bloku (3), pistonun çekme hareketiini gerçekleştirme valfı (4), pistonun dönüş hareketini sağlayan valf (5), valfların kumanda sistemi (6), emniyet valfı (7), silindir (8), piston (9), tij (lO) gibi elemanlardan oluşur. Takım pistonu tijine bağlanır ve hareketini direkt oolarak pistonun hareketinden alır. Valfın kumanda sistemine bağlı çubuğunun üzerinde (X) kumanda elemanı ve takım sistemine bağlı Z strok sırurlayıcısı bulunur. Bu eleman takımın yapacağı stroka göre ayarlarur. Çok yer işgal ettikkleri için genellikle yatay tezgahlann yerine dikey tezgahlar kullanılır.

 

Broşa uygulanan kuvvet bakımından çekme ve itme tipi broş tezgahlan vardır. Çekme tipi tezgahta silindir (a) sabit, piston (b) hareketliidir. Piston tiji bir kızak (c) sistemine bağlarur: aynı sisteme takımın ucuda tutturolur. Şöyleki. pistonun aşağıya doğru hareketinde, kızakla birlikte takımmda çekilir. itme tipi tezgahta (Şekil 8.3e), piston (b) sabit ve silindir (a) hareketlidir; piston tezgahın gövdesine, silindir ise takımın (c) kızağına bağlaamr. Yağ basıncı etkisi altında, silindir kızakla birlikte hareket eder ve takımı aşağıya doğru iter. 

 

 

Broşlama diğer talaşlı imalat şekillerinden oldukça farklılık göstermektedir. Besleme takım dişlerinin parça içerisine daldırılması şeklinde gerçekleşir; bu sebeple takımın her kenarı birbirini takip edecek şekilde arka arkaya tabaka kaldırır. Malzemenin çoğunluğu broşun ön kısmında bulunan kaba dişler tarafından işlenir ve işlem çok iyi yüzey eldesi için bulunan yüzey bitirme dişleri tarafından sona erdirilir. Takımın şekli işlenecek kısmın şeklini tayin eder. Broşlama yukarıda da belirtildiği gibi kesici takımın doğrusal hareketi ile gerçekleştirilir. Her şekil ve boyut için ayrı ayrı broşların yapılmasına gereksinim duyulduğu için broşlama seri imalatta kullanılır. İş parçası rijit bir şekilde bağlanarak broşa iyi bir şekilde kılavuzluk edilir. Takım tezgahının rijitliği özellikle bir yüzeyin düz broş ile broşlandığı zaman çok daha önemlidir, çünkü kesme kuvvetleri broşun iş parçası üzerinden kaldırılmasına yol açabilir. İç broşlar delik kısımlar boyunca hareket ettirilerek istenen kısımlar açılabilir. Dış broşlar ise parçanın dış yüzeyinde çalışırlar. Parçalar broş boyunca itilirler veya çekilirler. Her iki usulde de broşlar belirli bir dereceye kadar kendi kendine kılavuzluk etmektedir.
 
  Copyright © rayn 2008 All Rights Reserved  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Google
Web 151820061083.tr.gg