Renat AGISHEV'in Web Sitesine Hoş Geldiniz!
   
  Renat AGISHEV'in Web Sitesine Hoş Geldiniz!
  10 Nisan, 2008
 
Bankalardan nisan ayı değerlendirmeleri 

Türkiye İş Bankası ile Oyakbank, Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye İş Bankası'nın bültenine göre, 2007 yılının ikinci yarısından itibaren küresel ekonomideki olumsuz gelişmeler, iç ve dış talep büyümesini sınırlayıcı yöndeki etkileri artırdı. 2009 yılı yerel seçimleri nedeniyle, 2008 yılı bütçe harcamalarında önemli bir kısıntı olması ihtimalinin düşüklüğü de göz önüne alındığında, önümüzdeki dönemde bütçe performansının dikkatle izlenmesi gerektiği düşüncesinde oldukları ifade edilen bültende, şöyle denildi: "Mart ayındaki yurtiçi ve yurtdışı gelişmeler çerçevesinde ABD ekonomisinin uzun süreli bir resesyona girmesi, finansal piyasalardaki kredi krizinin derinleşmesi ve yurtiçinde siyasi belirsizliklerin daha da artması ihtimalini, önümüzdeki döneme ilişkin en önemli riskler olarak değerlendiriyoruz. 2007 yılının ikinci yarısından itibaren küresel ekonomideki olumsuz gelişmelerin iç ve dış talep büyümesini sınırlayıcı yöndeki etkileri artmıştır." Bültene göre, yurtdışında ve yurtiçinde belirsizliklerin yoğunlaştığı bir ortamda 2008 yılında büyümenin güçlü bir performans göstermesi zorlaşmakta. Global piyasalardaki belirsizlikler ile enerji fiyatlarına ilişkin gelişmeler, dış ticaret açığı üzerindeki artırıcı yönde baskısını sürdürüyor. Öte yandan, önümüzdeki dönemde YTL'deki değer kaybının ihracat ve ithalat üzerindeki etkileri de büyük önem taşıyacak. Bu çerçevede, uluslararası piyasalarda risk algılamasının artması ve cari işlemler açığının yüksek düzeylerde seyretmesi nedeniyle, yabancı sermaye girişleri önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisi açısından kritik önem arzedecek. Bültende, 2009 yılı yerel seçimleri nedeniyle 2008 yılı bütçe harcamalarında önemli bir kısıntı olması ihtimalinin düşüklüğü de gözönüne alındığında, önümüzdeki dönemde bütçe performansının dikkatle izlenmesi gerektiği düşüncesinde oldukları belirtildi. Oyakbank'ın bültenine göre, bu ortamda, Türkiye, yüksek cari açığı, yüksek enflasyonu ve yüksek özel sektör dış borçları ile en kırılgan ekonomilerden biri görülüyor. Bu bağlamda Standard and Poors'un Türkiye kredi görünümünü "durağandan negatife" çevirmesi, ilk bakışta mantıklı görünebilir ancak Türkiye'nin temel ekonomik göstergelerinin bu hareketi desteklediğini söylemek zor. Türkiye'nin 2007 sonu itibarıyla net kamu borç stoku ve net dış borç stokunun GSYH'ye oranları sırasıyla yüzde 29.1 ve yüzde 20.2 düzeyi ile yatırım düzeyinde kredi derecelendirmesine denk düzeyde. Yüzde 9.1 düzeyindeki enflasyon ise her ne kadar hedefin ciddi anlamda üzerinde seyretse de, diğer ülkelerdeki eğilimin tersine bir önceki yılki seviyesinin altında ve ekonomi hali hazırda bir yavaşlama eğiliminde bu da dış dengedeki baskıyı azaltmış durumda. Standard and Poors'un kararına piyasanın hemen hemen hiç tepki vermemesinin de bu hareketin bilgi içeriğinin zayıflığının bir göstergesi sayılabileceği kaydedilen bültende, şöyle denildi: "Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın AKP hakkında laik devleti ortadan kaldırmaya yönelik eylemleri nedeniyle açtığı kapatma davasının yarattığı politik belirsizliklerin azımsanamayacağı bir gerçek ve kısa vadede zayıf iç talep, kırılgan dış piyasa ortamında büyük olasılıkla en çok ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyecek. Dolayısıyla, Türkiye'nin zaten kendi iç dinamiklerine dayalı bir düzeltme sürecinde olduğunu, her ne kadar kısa vadeli kırılganlıklar sürse de, son dönemde artan stresin hükümetin reform yorgunluğunu aşmasına yardımcı olacağını, bunun da ülkenin demokrasi arayışının ekonomi üzerindeki potansiyel olumsuz etkisini, bağımsız ve deneyimli Merkez Bankası'nın desteğiyle sınırlandırmasını bekleyebiliriz." Bültene göre, 2009 yılında ekonominin yeniden aşamalı bir ivmelenme sürecine girmesi hala güçlü bir olasılık. Bu yılı yüzde 7.6 civarında kapatmasını bekledikleri enflasyonun, 2009'da yüzde 5'ler seviyelerine gerilemesi öngörülüyor. Bu yıl büyüme yüzde 3.9 gibi düşük bir seviyede kalacak, ancak 2009'da MB'nin yeniden faiz indirimlerine başlamasının da desteğiyle büyük olasılıkla aşamalı bir canlanma görülecek.
 
  Copyright © rayn 2008 All Rights Reserved  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Google
Web 151820061083.tr.gg