Renat AGISHEV'in Web Sitesine Hoş Geldiniz!
   
  Renat AGISHEV'in Web Sitesine Hoş Geldiniz!
  Boşaltma işlemi (Broaching)
 
Boşaltma (Broşlama)
Genel tanım

 Boşaltma işleminde bir eksen boyunca hareket eden bir veya daha çok ağızlı kesme takımı yardımıyla iş parçalarının iç veya dış yüzeylerinde düz veya çeşitli profillerde işleme yapılabilir (Şekil 152)

153’de bir dişlinin içinin boşaltılması görülmektedir. Broşlama adı da verilen boşaltma takımları üzerinde dişler bulunan çubuklardan ibarettir. Broşlama va­sıtasıyla, iç ve dış boşaltma işlemleri mümkün olmaktadır. Çubuk üzerindeki dişler önden arkaya doğru gittikçe yükselir.

 
Boşaltma işlemi ile yüksek çalışma verimi elde edilir, takımın bir hareketiyle çok işlem yapılır, iki bileme arasında takım dayanma zamanı çok yüksektir. Fakat boşaltma işleminin uygulanabilmesi için parça üzerinde takımın doğrusal hare­ketini önleyecek kısımlar bulunmamalı, işlem sırasında esnememelidir.

 Boşaltma yoluyla elde edilen tipik dış yüzeyler Şekil 154'de görülmektedir.

BROŞLAMA iŞLEMİ VE TEORİSİ

Genel
Broşlama, küçük ve ona büyüklükteki metal parçaların iç ve dış yüzeylerinin talaş kaldırmak suretiyle, seri şekilde işlenmesini sağlayan bir işleme yöntemidir. Broşlamada operasyon genel olarak tek paso ile tamamlanır.
Temel amacı, maliyet fiatlarını olabildiğince aşağı çekmek ve prodüktivitenin artmasını sağlamak olan bu işleme yöntemi, takım ve tezgah yönünden oldukça büyük yatırımları gerektirir. Bu sebeple üretimde gerekli optimizasyonun sağlanabilmesi için silah ve otomotiv endüstrisi gibi büyük para seri üretimlerde uygulanması akılcı bir yol olur.
Broşlama işlemi, makina parçalarına ait açık ve kapalı profillerde uygulanır. Buna göre broşlamayı iki ana gruba ayırmak mümkündür. Bunlar:
1. Dış Broşlama (açık profillerin işlenmesi)
2. İç Broşlama (kapalı profillerin işlenmesi)

1. Dış Broşlama (Açık Profillerin Broşlanması)
Açık profillerin işlenmesinde, talaş kaldırma operasyonu, talaş miktarına göre iki tarzda gerçekleştirilir. Bunlardan birincisi:
Şekil 1’de de görüldüğü gibi takımın talaşı yan atakla kaldırması şeklindedir. burada talaş, kalınlığı  1 mm olmalıdır.
İkincisi, takım m talaşı yüzeysel atakla kaldırmasıdır . Talaş kalınlığı bu yöntemle küçük tutulmak zorundadır. EE  1 mm olmalıdır.


1. Dış Broşlama (Açık Profillerin Broşlanması)
Açık profillerin işlenmesinde, talaş kaldırma operasyonu, talaş miktarına göre iki tarzda gerçekleştirilir. Bunlardan birincisi:

Talaşın bir pasoda kalabilmesi için, Broş takımının değdik kademelerde ve belli bir eğimde olması gerekir. Bir broş takımı, genel olarak, kaba, orta ince ve kalibraj gibi dört kademeden (etaj) meydana gelir


Dış broşlama takımının kademeleri

Talaşın bir pasoda pasoda kaldırabilmesi için takıma verilmesi gereken eğim (prosresvon) Şekil 4 deki örnekle açıklanmıştır. Buna göre, mesela talaş kaldırma miktarı E1 = 2,97 mm olursa, takımın A ile B noktası arasındaki E2 progresyon miktarı;
E2 = E1 . 21/2
E2 = 4,20 mm
olur.


Talaşın bir pasoda pasoda kaldırabilmesi için takıma verilmesi gereken eğim (prosresvon)  örnekle açıklanmıştır


Dış Broş Takımının Etüdü

Broş takımları genelde, yüksek hız çeliklerinden (HSS) imal edilir. Bununla beraber basit profillerin işlenmesinde Tungsten karbûrlü (sert metal) uçlardan imal edilmiş takımlar da kullanılabilir.
İmal edildikten sonra takım, mutlaka ısıl işlemlerine tabi tutulmalıdır. Sertliği 63-65 Rc olması gereken broş takımının imalatı aşağıdaki işlem sırasına göre gerçekleştirilir.

- Dişlerin kaba işlenmesi
- İstenilen profile göre ince işleme
- Su verme işlemi
- Isıl işlemleri (menevileşme vb.)
- Dişlerin taşlanması
Kesici dişlerin tasarımında en ekonomik talaş kaldırma ve takımın ekonomik ömrü gibi temel konulara önemle dikkate alınması gerekir.
 
  Copyright © rayn 2008 All Rights Reserved  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Google
Web 151820061083.tr.gg