Renat AGISHEV'in Web Sitesine Hoş Geldiniz!
   
  Renat AGISHEV'in Web Sitesine Hoş Geldiniz!
  İstatistik
 

Örnek 1:

52’lik bir deste iskambil kağıdından bir tek kart çekiliyor. Bu kartın kırmızı veya yüksek (onar) (10,J,Q,K,1) olması ihtimali nedir?

Çözüm:

1 destede 13 sinek (siyah)

1 destede 13 maça (siyah)

1 destede 13 kupa (kırmızı)

1 destede 13 karo (kırmızı)

Kağıt var.

K: Kırmızı kart olayı,

Y: Yüksek kart olayı olsun.

Destede 26 kırmızı kart var. O halde

P(K)=26/52‘dır.

Her 13’lük grupta 5 adet yüksek kart var. Toplam 20 yüksek kart var. O halde :

P(Y)= 20/52‘dır.

Kırmızı gerçekleşmiş olduğu hallerde yüksek kart gerçekleşme hali:

P(K n Y) =P(K) x P(Y)

P(K n Y)=[26/52] x[20/52] = 10/52

P(K n Y)= 10/52    olur.

K ve Y olaylarından en az birinin gerçekleşmesi ihtimalini

P(A U B)= P(A)+P(B)-(PA n B)

Olarak bulmuştuk. Çekilen kartın kırmızı veya yüksek olma ihtimali:

P(K U Y)= P(K)+P(Y)-P(K n Y)

Dersek:

P(K U Y)=[1/2) +(5/13)  - (10/52)

P(K U Y)= 36/52     bulunur.

Örnek 2:

Yarısı kadından diğer yarısı erkekten oluşan bir grup insan göz önüne alalım. Kadınların %20’si ve erkeklerin %60’ının hasta olduğunu var sayalım. Bu gruptan tesadüfen seçilen bir kişinin kadın veya hasta olma ihtimali nedir?

Çözüm:

Gruptaki bütün insanların sayısı N olsun. K ‘kadın’ ve H ‘hasta’ olanları temsil etsin.

Erkeklerin ve kadınların sayıları ayrı ayrı N/2 olduğundan

Hasta sayısı:

0.20(N/2) + 0.60(N/2)=4.N/10 bulunur.

(N’nın tamsayı ve her şahsın seçilme şansının aynı olduğunu farz sayıyoruz.)

Böylece;

P(K)=1/2, P(H)=4/10,

P(H/K)=20/100 olur.

P(K n Y)=P(K).P(HIK)=[1/2] x[20/100] =[1/10]

Değerini,

P(A U B) )= P(A)+P(B)-(PA n B)

Teoremi

P(K U H) = P(K)+P(H)-(PK n H)

P(K U H)=1/2 + 4/10 – 1/10= 8/10 bulunur.

 

2. Çözüm Şekli:

Grup toplam 100 kişi kadın sayısı=50 erkek sayısı=50 olsun. Hasta kadın sayısı %20 yani 10 ve hasta erkek sayısı %60 yani 30 olsun.

1) K ve H’nin beraberce gerçekleşme hal sayısı=n1

2) K gerçekleşsin H gerçekleşmesin hal sayısı   =n2

3) H gerçekleşsin K gerçekleşmesin hal sayısı  =n3

4) K ve H’nin gerçekleşmediği hal sayısı           =n4

 

 

n1 =50*(20/100)=10 hasta kadın sayısı

n2=50*(80/100)=40 sağlam kadınlar

n3=50 – 30=20 sağlam erkekler (K yok, H yok)

K ve H’nin beraberce gerçekleşme ihtimali;

P(K.H)=P(K n H)

Şöyle hesaplanıyordu;

P(K n H)=n1/n=10/100=1/10

(Hasta ve Kadın).

K’nin gerçekleştiği hallerde H’nin gerçekleşmesi ihtimali (şartlı ihtimal)

P(H/K)=n1/(n+n2)=10/(10+40)=1/5

P(H/K)=P(K).P(H/K)

P(H.K)=1/2.1/5=1/10

(Hasta ve Kadın).

Problemlerde, 4. durum H ve K gerçekleşmiyor. 1, 2 ve 3. durumlarda K veya H gerçekleşiyor. O halde;

P(K+H)=P(K U H)=[n1+n2+n3]/n

P(K+H)=[10+40+30]/100 = 8/10

Bulunur.

 
  Copyright © rayn 2008 All Rights Reserved  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Google
Web 151820061083.tr.gg